Bakgrund

Textilslöjd handlar inte om att sitta vid symaskiner, lära sig stick- och virktekniker eller att brodera. Idag handlar textilslöjd om att vara kreativ, hitta bästa lösning på ett problem och kunna redovisa varför en viss teknik, material och uttryck använts.

Att ge eleverna möjlighet att dela med sig av arbetsprocessen i bild och text via en blogg kan ge inspiration och vägledning både till andra elever och textillärare.

Som underlag för sin redovisning får eleverna följande frågor:

  • hur var din grundidé
  • vilken teknik använde du, varför valde du just den?
  • blev föremålet som du tänkt dig och varför, om inte så varför inte
  • ändrade du något under arbetets gång, av vilken anledning?
  • stötte du på några svårigheter? Hur löste du dom?
  • kan du ge några tips till bloggens läsare om att göra just ditt föremål, vad hade man kunnat göra bättre, vilka förenklingar går att göra